Mặt cười

Hình ảnh Tiêu đề Text
Laughing Laughing :))
happy happy :) :-)
winking winking ;)
big grin big grin :D :-D :d :-d
batting eyelashes batting eyelashes ;;)
big hug big hug >:D< >:d<
confused confused :-/
love struck love struck :x :-x :X :-X
blushing blushing :">
tongue tongue :P :p :-P :-p
kiss kiss :* :-*
broken heart broken heart =((
surprise surprise :O :o :-O :-o
angry angry x( X( x-( X-(
smug smug :> :->
cool cool B-) b-)
worried worried :-s :s :-S :S
whew! whew! #:-s #:-S
rolling on the floor rolling on the floor =)) =]]
devil devil >:)
crying crying :((
straight face straight face :| :-|
raised eyebrows raised eyebrows /:)
angel angel O:-) o:-) O:) o:)
nerd nerd :-B :-b
talk to the hand talk to the hand =;
at wits' end at wits' end ~X( ~x(
wave wave :-H :-h
day dreaming day dreaming 8->
sleepy sleepy I-) i-)
rolling eyes rolling eyes 8-|
loser loser L-) l-)
sick sick :-& :&
no talking no talking [-(
silly silly 8-}
party party <:-P <:-p
yawn yawn (:|
drooling drooling =P~ =p~
thinking thinking :-?
d'oh d'oh #-o #-O
applause applause =D>
nail biting nail biting :-ss :-SS
hypnotized hypnotized @-)
waiting waiting :-w :-W
sigh sigh :-< :<
phbbbbt phbbbbt >:P >:p
rock on! rock on! \m/
thumbs down thumbs down :-q
thumbs up thumbs up :-bd
nhay mua nhay mua \:D/ \:d/
Cuoi hihi Cuoi hihi ;))
thôi mà thôi mà :-j :-J
huýt sáo huýt sáo :-"
Tức giận Tức giận :-L :-l
Vái lạy Vái lạy ^:)^
Sợ sệt Sợ sệt x_x X_X