Các bình luận trong hồ sơ của Bùi Ngọc Vinh

 1. Hưng Trần Văn
  Hưng Trần Văn
  Vinh ở khu nào nhỉ
  11/8/12
 2. Bùi Ngọc Vinh
  Bùi Ngọc Vinh
  em ở cổng 2 sân bay BH
  11/8/12
 3. Hưng Trần Văn
  Hưng Trần Văn
  Anh em mình liên lạc tại đây nha
  20/8/12
 4. Bùi Ngọc Vinh
  Bùi Ngọc Vinh
  vậy cũng được a
  21/8/12
 5. Bùi Ngọc Vinh
  Bùi Ngọc Vinh
  hic mạng yếu quá không zô mail down ảnh của anh để làm
  21/8/12
 6. Bùi Ngọc Vinh
  Bùi Ngọc Vinh
  hic mạng yếu quá không zô mail down ảnh của anh để làm
  21/8/12
 7. Hưng Trần Văn
  Hưng Trần Văn
  ok từ từ rồi làm
  21/8/12