Các bình luận trong hồ sơ của Việt Nét

 1. Hổ Báo VietDesigner
  12/8/12
 2. Việt Nét
  Việt Nét
  12/8/12
 3. Hổ Báo VietDesigner
  Hổ Báo VietDesigner
  OK !! Em chuyển font ĐEN giống Đại ca rồi ha ^^
  12/8/12
 4. Việt Nét
  Việt Nét
  Good :D Chúng ta cần phải đưa diễn đàn vào lề lối rõ ràng để sau này nó phát triển lớn rồi sẽ dễ dàng quản lý hơn!
  12/8/12
 5. Hổ Báo VietDesigner
  Hổ Báo VietDesigner
  Cần quy định MÀU CHỮ & SIZE đi ha !!!
  100% không dùng màu Đỏ khi Comt - Size không quá 4 !
  12/8/12
 6. Việt Nét
  Việt Nét
  Ừa, cái này sẽ bổ sung sau :D
  12/8/12