Các bình luận trong hồ sơ của Anh Lam

 1. Việt Nét
  Việt Nét
  Nhỏ hơn nữa xem sao!
  13/8/12
 2. Anh Lam
  Anh Lam
  chắc save dạn .gif quá :D
  13/8/12
 3. Việt Nét
  Việt Nét
  jpeg hay png sẽ ổn hơn :D nói chung là để tránh hao tốn tài nguyên diễn đàn nên mình hơi giới hạn phần này, cho nên các bạn chịu khó resize ảnh nhỏ nhỏ để dễ dàng cài đặt làm avatar :D
  13/8/12
 4. Anh Lam
  Anh Lam
  âu cơ. thanh kiều
  13/8/12